Публична покана за участие в процедура за сключване на договор с предмет: „Доставка и монтаж на прецизен климатик (чилър) и профилактика на четири броя таванни климатици, в сградата на Комисия за регулиране на съобщенията, находяща се на ул. „Гурко” № 6, гр. София”