Актуализация на географски цифрови данни за град София и доставка на географски цифрови данни за градовете Варна, Пловдив, Бургас и Русе