Публична покана за участие в процедура за сключване на договор с предмет:"Обследване на покривна конструкция и подпокривно пространство, изготвяне на предписания и количествена сметка за част от сграда, находяща се на пл. „Славейков” № 11, гр. София"