Подмяна на дефектирали интерфейсни платки в LIM4 на централа "ЕРИКСОН" на бул. "Шипченски проход" № 69. DSV - комутационно поле на интерфейсен магазин - 1 бр. платка. ELV28 за 16 цифрови абоната - 2 бр. платки."