Покана за избор на изпълнител за сключване на договор с предмет: "Закупуване на правно-информационна система на Комисията за регулиране на съобщенията"