Извършване на обследване за енергийна ефективност и сертифициране на административна сграда, находяща се в гр. София, бул. “Шипченски проход” № 69

 

Във връзка с провеждане на съвместна процедура за извършване на енергийно обследване за енергийна ефективност и сертифициране на административна сграда, находяща се на бул. „Шипченски проход” № 69, Ви уведомяваме, че допълнителна информация и техническите изисквания към участниците са публикувани на интернет страницата на Държавно предприятие „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА.