Покана за набиране на оферти за оценка на недвижими имоти предоставени за управление и ползване на КРС