Покана за участие с процедура избор на изпълнител за сключване на договор с цел Хостинг за нуждите на КРС