Покана за представяне на оферти с предмет: "Строителен надзор за изграждане и въвеждане в експлоатация на необслужваема стационарна станция за мониторинг на радиочестотния спектър в с. Локорско, район Нови Искър, Столична община"