Покана за участие в процедура за избор на изпълнител за сключване на договор с предмет "Превод на документи на ITU и ETSI"