Покана за участие в процедура за избор на изпълнител за сключване на договор с предмет "Превод на годишен доклад на КРС за 2009 г."