КРС открива процедура за сключване на договор с предмет: "Поддръжка на Active directory на базата на MS Windows Server 2003 и вътрешна PKI инфраструктура интегрирана с активната директория"