Търсене в сайта

КЛАСИРАНЕ от проведения конкурс за длъжността „старши експерт“ – 1 щ. бр. в отдел „Счетоводна дейност“, дирекция „Финансови и административни дейности“

 Въз основа на проведения конкурс и в съответствие с чл. 44, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, конкурсната комисия класира за заемане длъжността „старши експерт” – 1 щ. бр. в отдел „Счетоводна дейност“, дирекция „Финансови и административни дейности“, съобразно постигнатия краен резултат от конкурсната процедура:

Име, презиме и фамилия на кандидата

1.      Весела Димитрова Георгиева

 

Искра Паунчева

директор на дирекция „Финансови и административни дейности“ и

председател на конкурсната комисия