Комисията за регулиране на съобщенията търси да назначи: „Главен специалист“ в отдел „Национална система за мониторинг на РЧС“, Главна дирекция „Мониторинг и контрол на съобщенията“

Кратко описание на длъжността:

 • Организира съхранение на активите на ГД „Мониторинг и контрол на съобщенията” – София, бул. Шипченски проход 69.
 • Организира финансовата отчетност на командированите служители на ГД „Мониторинг и контрол на съобщенията”.
 • Контролира изразходваните финансови средства, съгласно одобрения месечен лимит на ГД „Мониторинг и контрол на съобщенията”.
 • Изготвя месечните обобщени заявки на ГД „Мониторинг и контрол на съобщенията” за необходимите малотрайни и малоценни материали.
 • Осъществява дейности по документиране, обработка и съхранение на резултатите от извършени проверки.
 • Инициира и извършва организационни дейности по поддръжка и ремонт, на помещенията на Главна дирекция „Мониторинг и контрол на съобщенията” при възникнала авария.
 • Участва в годишните инвентаризационни комисии за имуществото на ГД „Мониторинг и контрол на съобщенията”.

Минимални и специфични изисквания за длъжността:

 • Минимална образователна степен – средно;
 • Професионален опит – минимум 2 години;
 • Добри административни умения;
 • Компютърна грамотност – MS office, работа в Internet.


Размер на заплатата, определена за длъжността – от 1000 лв.

Необходими документи: автобиография на български език до 05.07.2021 г., включително, на адрес: Комисия за регулиране на съобщенията, гр. София, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко” № 6, отдел „Човешки ресурси” или на e-mail: hr@crc.bg.

  

Кандидатурите ще бъдат разгледани при спазване на законовите изисквания за обработване на лични данни.

Всички одобрени по документи кандидати ще бъдат поканени за тест, който ще включва въпроси, свързани с устройството и дейността на КРС и професионалната област на длъжността, и интервю.

 

Информация във връзка с обработването на лични данни