КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА - Допълнителна информация за допуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността „старши експерт” – 1 щ. бр. в отдел „Стопански дейности”, дирекция „Финансови и административни дейности”, обявени в списък на 09.04.2021 год.

 
Съгласно т. 2 от Решението на Народното събрание за налагане на мораториум върху определени действия на държавните органи (Обн., ДВ, бр. 34 от 23.04.2021 г.), са определени нови дати и часове за провеждане на конкурса.
 
Необходимо е кандидатите да се явят на 26.05.2021 год. от 10:00 часа в сградата на Комисията за регулиране на съобщенията – ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 6 за провеждане на тест.
 
Интервюто с кандидатите, издържали успешно теста ще се проведе на 27.05.2021 год. с начален час 14:00 часа в сградата на КРС на ул. „Ген. Й. В. Гурко” № 6. Кандидатите ще се явяват на интервю с индивидуално определен час, по реда на подаване на документите, за което ще бъдат уведомени чрез електронната поща.

 

 

Мая Мирчева
председател на конкурсната комисия