КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА - Допълнителна информация за допуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността „старши експерт” – 1 щ. бр. в отдел „Стопански дейности”, дирекция „Финансови и административни дейности”, обявени в списък на 09.04.2021 год.

Във връзка с Решение на Народното събрание за налагане на мораториум върху определени действия на държавните органи (Обн., ДВ, бр. 34 от 23.04.2021 г.), датите на провеждане на тест (27.04.2021 г.) и интервю (28.04.2021 г.) се отлагат.

Новите дати или друга информация за допуснатите до участие в конкурса кандидати, ще бъдат обявени на интернет страницата на Комисията за регулиране на съобщенията (раздел „За нас“, „Работа в КРС“).

Кандидатите ще бъдат уведомени и чрез електронната поща.

 

  

Мая Мирчева

председател на конкурсната комисия