ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДАТА ЗА ИНТЕРВЮ НА 29.12.2020 Г. С КАНДИДАТИТЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ЮРИСКОНСУЛТ” В ОТДЕЛ „ПРОЦЕСУАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И АДМИНИСТРАТИВНИ НАКАЗАНИЯ“ – 1 Щ. БР. И „ЮРИСКОНСУЛТ” В ОТДЕЛ „ПРАВНО РЕГУЛИРАНЕ И ИНДИВИДУАЛНИ АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ“ – 1 Щ. БР., ДИРЕКЦИЯ „ПРАВНА“

Във връзка с т. I, т. 6 от Заповед № РД-01-718/18.12.2020 г. на министъра на здравеопазването, за изменение и допълнение на Заповед № РД-01-677 от 25.11.2020 г., конкурсната комисия реши:

Интервюто с кандидатите, преминали успешно теста, ще се проведе на 29.12.2020 год. с начален час 10:00 часа, и с индивидуално определен час, по реда на подаване на документите, за което ще бъдат уведомени чрез електронната поща.

 

Пеньо Пенев

директор на дирекция Правна  и

председател на конкурсната комисия