Допълнителна информация за допуснатите до участие в интервю на 01.12.2020 г. кандидати в конкурса за длъжността „юрисконсулт” в отдел „Процесуално представителство и административни наказания“ – 1 щ. бр. и „юрисконсулт” в отдел „Правно регулиране и индивидуални административни актове“ – 1 щ. бр., дирекция „Правна“

Във връзка с т. I, т. 6 от Заповед № РД-01-677/25.11.2020 г. на Министъра на здравеопазването, за въвеждане на временни противоепидемиологични мерки на територията на Република България за периода от 27.11.2020 г. до 21.12.2020 г., допълнителна информация и/или нова дата и начален час за провеждане на интервю с допуснатите кандидати, ще бъде обявена на интернет страницата на Комисията за регулиране на съобщенията (раздел „За нас“, „Работа в КРС“) на 22.12.2020 г.

   

Пеньо Пенев

директор на дирекция Правна  и

председател на конкурсната комисия