Зам. Председател

Никола Колев

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НИКОЛА КОЛЕВ
Заместник председател на КРС


 
Дата и място        22 септември 1950 г.
на раждане:        
гр. Хасково

 

Образование:

 

Великотърновски университет „Свети Свети Кирил и Методий”

Специалност "Българска филология"

 

 

 

 

Професионален опит:

 

 

 

 

2001 - 2010

Българско национално радио, програма "Христо Ботев"

Редактор

 

2001

Българско национално радио, програма "Христо Ботев"

Главен редактор

 

2001

Българско национално радио, програма "Христо Ботев"

И.д. директор

 

1990 - 2001

Българско национално радио, програма "Христо Ботев"

Редактор


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Николай Колев е познат на читателите като Николай Павлов, автор на много публикации в пресата, на десетки книги със стихове, разкази и романи, на пиеси за голяма сцена и на радиопиеси. Член е на Съюза на българските писатели.

 

 

 

   

Чужди езици:

 
     

 

  Руски език