Комисия за регулиране на съобщенията търси да назначи: „главен специалист“ в отдел „Инспекция в съобщенията“, Главна дирекция „Мониторинг и контрол на съобщенията“

 

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

  • Средно образование;
  • Професионален опит - 2 години опит;
  • Комютърни умения за ползване на MS Office пакет, Internet и др;
  • Водач на МПС.

 

Основни задължения:

  • Извършва, чрез специализирана апаратура, мониторинг в реално време на автомобили, които се ползват от Главна дирекция „Мониторинг и контрол на съобщенията“;
  • Изготвя справки за движението на автомобилите, които се ползват от Главна дирекция „Мониторинг и контрол на съобщенията“, систематизира и обработва получената информация;
  • Съпоставя предварително планираното използване на автомобилите с извършеното отчитане от служителите, които са упълномощени да ги управляват;
  • Извършва наблюдение на системата за контрол на достъпа в КРС;
  • Изготвя справки, във връзка с извършвания контрол на достъп в КРС;
  • Участва в проверки за спазването на съществуващите правила за ползване на автомобили, които са собственост на КРС.

 

Необходими документи: автобиография на български език до 26.10.2020 г. включително, на адрес: Комисия за регулиране на съобщенията, гр. София, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко” № 6, отдел „Човешки ресурси” или на e-mail: hr@crc.bg.

 

Кандидатурите ще бъдат разгледани при спазване на законовите изисквания за обработване на лични данни.

Всички одобрени по документи кандидати ще бъдат поканени за тест, който ще включва въпроси, свързани с устройството и дейността на КРС и на интервю.

 

Информация във връзка с обработването на личните данни.