Комисия за регулиране на съобщенията търси да назначи: главен специалист в отдел „Връзки с обществеността и протокол“, дирекция „Финансови и административни дейности“

Минимални изисквания за заемане на длъжността:
  • Средно образование;
  • Професионална област – хуманитарна, др.;
  • Над 2 години опит;
  • Много добро ниво на английски език. Владеенето на друг чужд език ще се счита за предимство;
  • Много добра компютърна грамотност – MS Office пакет.
 
Основни задължения:
  • Подпомага изготвянето на материали за информиране на медиите и обществените организации за дейността на Комисията за регулиране на съобщенията (КРС);
  • Технически подпомага изготвянето на проекти на официални прес-съобщения от името на КРС;
  • Участва в техническата подготовката на материали за медиите, съвместно с останалите дирекции от администрацията на КРС, съобразно техните компетенции;
  • Участва в техническите дайности свързани с подготовката на публични изяви на председателя и членовете на КРС, като брифинги, обществени дискусии, конференции, допитвания и др.;
  • При възлагане, осъществява мониторинг на медиите/агенциите, вестници, радиа, телевизии, по отношение на материалите, свързани пряко или косвено с дейността на КРС, и изготвя пресклипинг.
 
Необходими документи: автобиография на български език до 14.07.2020 г., включително на адрес: Комисия за регулиране на съобщенията, гр. София, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко” № 6, отдел „Човешки ресурси” или на e-mail: hr@crc.bg.
 
Кандидатурите ще бъдат разгледани при спазване на законовите изисквания за обработване на лични данни.
Всички одобрени по документи кандидати ще бъдат поканени за тест, който ще включва въпроси, свързани с устройството и дейността на КРС и професионалната област на длъжността, и интервю.