КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА - КЛАСИРАНЕ от проведения конкурс за длъжността „ръководител на инспекторат по чл. 46 от Закона за администрацията” – 1 щ. бр., „Инспекторат”

Въз основа на проведения конкурс и в съответствие с чл. 44, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, конкурсната комисия класира на първо и второ място за длъжността „ръководител на инспекторат по чл. 46 от Закона за администрацията” – 1 щ. бр., „Инспекторат”, съобразно с постигнатия краен резултат от конкурсната процедура:

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

  1. Иван Методиев Каназирски
  2. Толя Вильова Кирилова
 

 

 

Мирослава Тодорова

с.д. главен секретар на КРС  и

председател на конкурсната комисия