Допълнителна информация за допуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността „главен експерт” – 1 щ. бр. в отдел „Връзки с обществеността и протокол”, дирекция „Финансови и административни дейности”, обявени в списък на 27.03.2020 год.

 
Във връзка с Решение на Народното събрание за удължаване на срока на обявеното извънредно положение, датата на провеждане на тест и интервю или друга допълнителна информация за допуснатите до участие в конкурса кандидати, ще бъде обявена на интернет страницата на Комисията за регулиране на съобщенията (раздел „За нас“, „Работа в КРС“) след 13.05.2020 год.

 

 

Станислава Йорданова
директор на дирекция ФАД  и
председател на конкурсната комисия