Комисия за регулиране на съобщенията търси да назначи: главен специалист в отдел „Комуникации“, дирекция „Международно сътрудничество и комуникации“

 

Комисия за регулиране на съобщенията

търси да назначи:

главен специалист в отдел „Комуникации“, дирекция „Международно сътрудничество и комуникации“

Изисквания за заемане на длъжността:

  • Средно образование;
  • Професионална област – хуманитарна, др.;
  • Над 2 години опит;
  • Много добро ниво на английски език. Владеенето на друг чужд език ще се счита за предимство;
  • Много добра компютърна грамотност – MS Office пакет.

 Основни задължения:

  • Информира медиите и обществените организации за дейността на КРС;
  • Изготвя, предлага и разпространява официални прес-съобщения от името на КРС;
  • Организира подготовката на материали за медиите, съвместно с дирекции от администрацията на КРС, съобразно техните компетенции;
  • Организира и участва, при възлагане, в публичните изяви на председателя и членовете на КРС, като брифинги, обществени дискусии, конференции, допитвания и др.;
  • Осъществява ежедневен мониторинг на медиите/агенциите, вестници, радиа, телевизии, по отношение на материалите, свързани пряко или косвено с дейността на КРС, и изготвя пресклипинг.

 

Необходими документи: автобиография на български език до 21.10.2019 г., включително на адрес: Комисия за регулиране на съобщенията, гр. София, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко” № 6, отдел „Човешки ресурси” или на e-mail: hr@crc.bg

Кандидатурите ще бъдат разгледани при спазване на законовите изисквания за обработване на лични данни.

Всички одобрени по документи кандидати ще бъдат поканени за тест, който ще включва въпроси, свързани с устройството и дейността на КРС и професионалната област на длъжността, и интервю. 

Информация във връзка с обработването на лични данни