Комисия за регулиране на съобщенията Търси да назначи: Главен специалист в отдел „Административни дейности“, дирекция „Финансови и административни дейности“

Комисия за регулиране на съобщенията

Търси да назначи:

Главен специалист в отдел „Административни дейности“, дирекция „Финансови и административни дейности“

Изисквания за заемане на длъжността:

  • Средно образование;
  • Професионална област – административна, техническа, икономическа, др.
  • Над 2 години опит;
  • Основни административни умения, много добра компютърна грамотност – MS Office пакет.

 

 Основни задължения:

  • Експедиция на входящата и изходящата кореспонденция на КРС;
  • Извършва ежедневна деловодна обработка на обикновени и електронно подписани входящи и изходящи документи;
  • Регистрира в деловодната система, обработва и разпределя входящата и изходящата кореспонденция в КРС;
  • Води отчетност и осигурява информация по получена и изпратена кореспонденция, извършва размножаване на оперативни документи, извършва текущо съхраняване в дела на документите за календарната година в съответствие с утвърдената в КРС номенклатура;
  • Информира гражданите по телефона и на място.

Необходими документи: автобиография на български език до 09.09.2019 г. на адрес: Комисия за регулиране на съобщенията, гр. София, ул. „Гурко” № 6, отдел „Човешки ресурси” или на e-mail: hr@crc.bg.

Кандидатурите ще бъдат разгледани при спазване на законовите изисквания за обработване на лични данни.

Всички одобрени по документи кандидати ще бъдат поканени за тест, който ще включва въпроси, свързани с устройството и дейността на КРС, текстообработка и интервю.

Информация във връзка с обработването на лични данни