Консултации по проект на модел на ЕК за оценка на разходите за терминиране на повиквания във фиксирани мрежи в рамките на ЕС/ЕИП