КРС набира оферти за сключване на договор с предмет: "Застраховане на сгради на Комисията за регулиране на съобщенията"