Доклад от изпълнение на задължението за извършване на универсалната пощенска услуга