Търсене в сайта

Позиция на Комисия за регулиране на съобщенията относно приложението на чл. 5 ал. 5 от Наредба № 1 от 19 декември 2008г. за условията и реда за осъществяване на достъп и/или взаимно свързване (Обн. ДВ. бр.5 от 20 Януари 2009г.)