Годишен финансов отчет на Комисията за регулиране на съобщенията