Новата информационна система на КРС за онлайн предоставяне на административни услуги – възможности и ползи за бизнеса и гражданите

  

Уважаеми потребители,  

 

Комисията за регулиране на съобщенията в изпълнение на договор №А09-31-114-С/12.06.2009г. с Управляващия орган на Оперативна програма „Административен капацитет” реализира проект „Развитие на информационна система „Лицензиране и регистри” на КРС, във връзка с разработване на приложно програмно осигуряване за уведомителната, разрешителната, лицензионната и регистрационна дейности с цел предоставяне на комплексни административни услуги по електронен път на гражданите и бизнеса”, финансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

Информационната система „Лицензиране и регистри”, чрез която ще се предоставят 39 електронни административни услуги, беше представена на организираните в края на 2010г. 7 семинара за гражданите и бизнеса в Благоевград, Враца, Пловдив, Велико Търново, Варна, Бургас и София.

       

Презентацията за проекта и информационната система

 

Брошура на ОПАК за "Добри практики"