Обществено допитване по проекти на стандарти на ETSI

 

КРС, като Националната стандартизационна организация (НСО) за ETSI в Р. България, организира общественото допитване и гласуването за тези от документите на ETSI, които добиват статут на "европейски стандарт“ - EN.

 

Съгласно правилата на ETSI, проектите на стандарти преминават едностепенна (ENAP - EN Approval Procedure) или двустепенна (TAP - Two-step Approval Procedure) процедура. Едностепенната процедура се прилага за европейските стандарти и европейските хармонизирани стандарти, разработвани от ETSI. Двустепенна процедура се използва за европейските стандарти, разработвани съвместно от ETSI и партньорски организации като CEN, CENELEC и др.

 

Процедурите се състоят от два етапа - "обществено допитване" (Public Enquiry) и "национално гласуване" (Vote). При едностепенната процедура тези два етапа се обединяват в един процес EN Approval, за случаите, когато няма постъпили технически коментари и забележки по проектите на стандарти.

 

Откритите процедури и пълните текстове на проектостандартите може да видите като проследите горните линкове.

 

Всяка процедура при обявяването й от Секретариата на ETSI се означава със специфичен код, например: AP 20130409, PE 20130628, V 20130408. Цифрите означават годината, месеца и датата, в която завършва гласуването от страна на националните стандартизационни организации.

 

Ролята на НСО за ETSI е да обобщи и представи в секретариата на ETSI забележките и коментарите по тези документи и на тази база да се произнесе за приемането или не на всеки от тях.

 

Всяко заинтересовано лице трябва да представи на КРС забележките и коментарите си поне една седмица преди крайния срок на гласуването, за да може те да бъдат обработени и изпратени в съответния електронен вид на секретариата на ETSI. 

 

За контакт: 

Цветелина Севлиевска,  Директор на дирекция "Техническо регулиране и електронен подпис“

zsevlievska@crc.bg 

 

Повече информация може да намерите  в НСО за ETSI