ITU

ITU е международна организация в рамките на Обединените нации, установена в Женева. Тя действа като форум, в който правителствата (далекосъобщителните администрации) и частният сектор координират стандарти за глобални далекосъобщителни мрежи и услуги.
Основната работа на ITU е разделена между три сектора, а именно:

          • Radiocommunication Sector (ITU-R), координиращ въпросите, които имат отношение към радиокомуникациите и безжичните услуги;
          • Development Sector (ITU-D), стремящ се да подпомогне използването и развитието на далекосъобщителните мрежи и услуги в развиващите се страни;
          • Telecommunication Standardization Sector (ITU-T), осигурява ефикасна и навременна разработка на висококачествени стандарти, покриващи всички области на далекосъобщенията.

Продукцията на ITU-T са препоръки, които са стандартите, определящи как далекосъобщителните мрежи работят и взаимодействат помежду си.
Други документи на ITU-T са наръчници (ITU-T Handbooks) и допълнения (Supplements).

КРС е представена в ITU със статут на свързана администрация, като работи с трите сектора - радиосъобщения, стандартизация и развитие. Като член на съюза КРС получава изготвяната от съответните сектори документация на CD-ROM или на хартиен носител.

Полезни връзки:

ITU 

ITU-T Recommendations