Работно време

 

Работното време на служителите на КРС е от 09:00 ч. до 17:30 ч. Обедната почивка на служителите е от 12:30 ч. до 13:00 ч.
Приемът на граждани в деловодството на КРС се осъществява в рамките на работната седмица в дните от понеделник до петък от 09:00 ч. до 17:30 ч. Приемът на граждани от другите служители от звеното за административно обслужване се осъществява в рамките на работната седмица в дните от понеделник до петък от 09:00 ч. до 12:30 ч. и от 13:00 ч. до 17:30 ч. В случай че в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата на съответните служители продължава до приключването на обслужването на потребителите, но не по-късно от 19:30 ч.