Новини

07.02.2018

Предприети действия от страна на Комисията за регулиране на съобщенията по прилагане на правилата за роуминг

 

 

Предприети действия от страна на Комисията за регулиране на съобщенията по прилагане на правилата за роуминг

 

На свое заседание, проведено на 01.02.2018 г., Комисията за регулиране на съобщенията прие решение № 61/01.02.2018 г., с което указва на „МОБИЛТЕЛ“ ЕАД да състави проект на изменение на общите си условия за мобилни услуги в частта, в която е уредена политиката за справедливо ползване на регулирани роуминг услуги. Указанията целят повишаване на прозрачността и защита на правата на роуминг клиентите.