Новини

07.12.2020

КРС обявява намерение да ограничи броя на разрешенията за ползване на радиочестотен спектър в обхват 2.6 GHz

Комисията за регулиране на съобщенията с Решениe № 409 от 03.12.2020 г. обявява намерение, на основание чл. 90, ал. 2 във връзка с чл. 89, ал. 1 от Закона за електронните съобщения, да ограничи броя на разрешенията за ползване на радиочестотен спектър в обхват 2.6 GHz

КРС очаква заинтересованите лица да подадат намерение за ползване на индивидуално определения ограничен ресурс - радиочестотен спектър в обхват 2.6 GHz в срок до 29.12.2020 г., на адрес: гр. София 1000, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко” № 6, КРС или по електронен път.