Новини

18.05.2020

Проверки на пощенски оператори при предоставяне на куриерски услуги

           
      През периода от 10 април до края на въведеното извънредно положение, Комисията за регулиране на съобщенията /КРС/ извърши проверки на 25 пощенски оператора, някой от които с най-голям пазарен дял в предоставянето на куриерски услуги. Проверките бяха извършени на територията на гр. София съвместно с други държавни контролни органи във връзка с постановление на Софийска градска прокуратура. Основна цел на проверките бе пресичане на недобросъвестни практики и спекулативни действия, както и превенция срещу незаконно облагодетелстване по време на въведеното извънредно положение, свързано с възникналата епидемия от COVID 19.
 
      Предмет на проверките, извършени от Комисията за регулиране на съобщенията, е спазване от операторите на изискванията на Закона за пощенските услуги при предоставяне на куриерските доставки.
 
      В резултат на проверките са събрани данни за нарушения при 12 от общо проверените 25 пощенски оператора. При четири от тях нарушенията са свързани с начисляване на допълнителни такси за куриерски услуги, за които същите не са уведомили съгласно законоустановения ред Комисията за регулиране на съобщенията. Другите данни за нарушения са свързани с неподдържане на актуална информация в офисите за обслужване на клиенти и на интернет страниците  за цените и/или общите условия при извършване на услугите. 
 
      За констатираните нарушения от Комисията за регулиране на съобщенията ще  бъдат наложени предвидените в Закона за пощенските услуги административнонаказателни санкции.