Новини

19.03.2020

Комисията за регулиране на съобщенията с Решение № 104 от 12.03.2020 г. прие Проект на решение за определяне, анализ и оценка на пазара на едро на терминиране на гласови повиквания в индивидуални мобилни мрежи.

С Решение № 104/12.03.2020 г. Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) прие Проект на решение за определяне, анализ и оценка на пазара на едро на терминиране на гласови повиквания в индивидуални мобилни мрежи (Проект на решение).

Проектът на решение и приложението към него (пазарен анализ), се предоставя за обсъждане на заинтересованите лица и е публикуван на интернет страницата на КРС в рубриката „Обществено обсъждане и консултации”.