Новини

14.01.2020

С решение № 20/9.01.2020 г. Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) прие проект на решение за изменение и допълнение на Общите изисквания при осъществяване на обществени електронни съобщения.

Проектът на решение за изменение и допълнение на Общите изисквания при осъществяване на обществени електронни съобщения се предоставя за обсъждане на заинтересованите лица и е публикуван на интернет страницата на КРС в рубриката „Обществено обсъждане и консултации”.