Новини

23.12.2019

Със свои решения №№ 476 и 477 от 19.12.2019 г. Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) прие Проекти на Наредба за определяне на правила за образуване и прилагане на цената на универсалната пощенска услуга и на Методика за определяне на достъпността на цената на универсалната пощенска услуга.

Проектите на Наредба за определяне на правила за образуване и прилагане на цената на универсалната пощенска услуга и на Методика за определяне на достъпността на цената на универсалната пощенска услуга се предоставят за обсъждане на заинтересованите лица и са публикувани на интернет страницата на КРС в рубриката „Обществено обсъждане и консултации”.