Новини

19.12.2019

С решение № 471 от 12.12.2019 г. Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) прие Проект на решение за изменение и допълнение на Нормативите за качество на универсалната пощенска услуга и ефикасността на обслужване. Нормативите са разработени в изпълнение на чл. 15, ал. 1, т. 7 от Закона за пощенските услуги.

Проектът на решение за изменение и допълнение на Нормативите за качество на универсалната пощенска услуга и ефикасността на обслужване се предоставя за обсъждане на заинтересованите лица и е публикуван на интернет страницата на КРС в рубриката „Обществено обсъждане и консултации”.