Новини

06.12.2019

Председателят на КРС взе участие в заключителните срещи за 2019 г. на Групата на независимите регулатори и Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения

Председателят на КРС Иван Димитров взе участие в 48-та Генерална асамблея на Групата на независимите регулатори (IRG), 41-то пленарно заседание на Съвета на регулаторите на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (BEREC) и пленарно заседание на Управителния съвет на Службата на BEREC. Срещите се проведоха на 05 и 06 декември, в гр. Сейнт Джулиънс, Малта.

Приоритети на BEREC за 2020 г. са предизвикателствата относно свързаността и новите условия за достъп до мрежи с голям капацитет.  През следващата година BEREC ще изготви насоки, свързани с дефинирането на този вид мрежи, достъпа до инсталации, кабели и прилежащи съоръжения в сгради и последователното прилагане на критерии за съвместни инвестиции.    

Сред основните дейности на BEREC през 2020 г. ще са разгръщането на 5G мрежите, възможните последици върху екосистемата и въпроси, свързани с тяхната сигурност.

Отвореният интернет също остава във фокуса на BEREC, като актуализацията на насоките за неутралност ще бъде направена в началото на 2020 г.

Защитата на правата на потребителите ще продължи да бъде приоритет за BEREC. Съгласно новия Европейски кодекс за електронни съобщения, BEREC ще изготви насоки за качеството на услугите, както и доклад за най-добрите практики на държавите-членки.

BEREC ще продължи да предоставя консултативна помощ на Европейската комисия, както и на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз при поискване.