Новини

29.11.2019

Групата на европейските регулатори за пощенски услуги обсъди регулаторен подход чрез активно ангажиране на всички заинтересовани страни.

Групата на европейските регулатори за пощенски услуги (ERGP) проведе семинар на тема „Регулиране на пощенския пазар с данни” на 28 октомври 2019 г., в Хага. Националните регулаторни органи (НРО) проведоха дискусия в две сесии: „Пощенска статистика” и „Регулиране на услугите за трансгранична доставка на колетни пратки. Целта на събитието беше да се обсъдят основните показатели и информация, необходими за регулиране на пощенския пазар включително мерки, които се предприемат от операторите за осигуряване на пощенската сигурност, съпоставимост на данните и изменение в тенденциите на развитие на пазара на пощенски услуги.

На 29-ти ноември КРС взе участие в 17-то пленарно заседание на ERGP. По време на пленарното заседание бяха одобрени проектите на  Средносрочна стратегия на ERGP за периода 2020-2022 г. и Работна програма за дейността на ERGP за 2020 г. Ключов акцент в Стратегията е активното ангажиране на всички заинтересовани страни и международни организации.

В рамките на пленарното заседание се проведоха избори за председател на ERGP за 2021 г. За поста беше избран г-н Marcin Cichy, председател на националния регулаторен орган на Полша.

По време на пленарното заседание бяха одобрени: Доклад на ERGP относно качеството на услугите, защита на потребителите и разглеждане на жалби, Доклад за основните показатели за наблюдение на Европейския пощенски пазар и Доклад относно практики за кроссубсидиране, които ще бъдат публикувани на уеб страницата на ERGP. Беше одобрена и рамката на третия форум със заинтересовани страни, който ще се проведе през септември 2020 г. в Брюксел.

ERGP е консултативна група към Европейската комисия (EК). Тя улеснява консултациите и сътрудничеството между НРО в страните от ЕС и между НРО и ЕК. Задачите на ERGP са да съветва и подпомага ЕК при консолидиране на вътрешния пазар на пощенски услуги или по всякакви въпроси, свързани с пощенските услуги. ERGP съветва и подпомага ЕК относно развитието на вътрешния пазар на пощенски услуги и последователното прилагане на регулаторната рамка за пощенските услуги във всички държави-членки.