Новини

22.11.2019

Председателят на КРС участва в Световната конференция по радиосъобщения

Председателят на КРС Иван Димитров участва в заключителните срещи и дискусии на Световната конференция по радиосъобщения (WRC-19).  Конференцията приключва днес, 22 ноември 2019 г., в гр. Шарм Ел-Шейх, Египет, с подписването на Заключителните актове.

Решенията на WRC-19 ще определят насоките на развитие на радиосъобщенията, управлението на радиочестотния спектър и въвеждането на иновативни радио услуги в световен мащаб през следващите четири години.

Тазгодишното издание на WRC-19 разгледа широк кръг от въпроси, свързани с разпределенията на радиочестотен спектър за различни спътникови и наземни радио служби. Приети са решения, с които се определят регулаторните условия за използване на радиочестотния спектър, съответстващи на бързото развитие на безжичните технологии.  Конференцията предприе необходимите действия, за да се улесни глобалното и регионално хармонизиране на честотни ленти за поддържане на железопътни радиокомуникационни системи. WRC-19 разгледа и реши ключови въпроси, свързани с определянето на нови честотни ленти за бъдещото развитие на международните мобилни комуникации (IMT), в т.ч. за 5G мрежи. Определиха се регулаторни условия за ползване на радиочестотен спектър за спътникови комуникации, включително за негеостационарни спътникови системи. С това се цели да се улесни навлизането на нови технологии, които да осигурят достъп до глобалната мрежа от всяка една точка на света.

Прието бе предложението на България за замяна на 10 канала на позиция 1.2° W в Плана по Приложения 30/30А от Радиорегламента с 10 канала на позиция 1.9°.

Прие се дневен ред за WRC-23, както и проект на дневен ред за WRC-27.

Участието на КРС в работата на WRC-19, като част от официалната делегация на Република България,  допринесe за отстояване и защита на интересите на страната ни по отношение на използването на радиочестотния спектър, отчитайки националния интерес.