Новини

18.11.2019

С решение № 419 от 07.11.2019 г. Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) прие проект на образец на лицензия за извършване на услуги, включени в обхвата на универсалната пощенска услуга.