Новини

18.11.2019

С решение № 418 от 07.11.2019 г. Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) прие проект на образец на лицензия за извършване на услугата пощенски парични преводи.