Новини

08.11.2019

С решение № 405 от 31.10.2019 г. Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) прие проект на решение за изменение и допълнение на Общите изисквания при осъществяване на обществени електронни съобщения (обн. ДВ, бр. 24 от 2008 г.). Проектът на решение е приет на основание чл. 73 от Закона за електронните съобщения.

Проектът на решение за изменение и допълнение на Общите изисквания при осъществяване на обществени електронни съобщения (обн. ДВ, бр. 24 от 2008 г.) се предоставя за обсъждане на заинтересованите лица и е публикуван на интернет страницата на КРС в рубриката „Обществено обсъждане и консултации”.