Новини

07.11.2019

С решение № 408 от 31.10.2019 г. Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) прие Проект на Правила за реда и сроковете за съгласуване на общи условия на договорите с потребителите на пощенски услуги. Правилата са разработени в изпълнение на чл. 21, ал. 7 от Закона за пощенските услуги.

Проектът на Правила за реда и сроковете за съгласуване на общи условия на договорите с потребителите на пощенски услуги се предоставя за обсъждане на заинтересованите лица и е публикуван на интернет страницата на КРС в рубриката „Обществено обсъждане и консултации”.