Новини

06.11.2019

Световната конференция по радиосъобщения обсъжда нови честотни ленти за развитие на 5G мрежите

Световната конференция по радиосъобщения (WRC-19), организирана от Международния съюз по далекосъобщения (МСД), започна работата си на 28 октомври 2019 г. в гр. Шарм Ел-Шейх, Египет. КРС е част от официалната делегация на Република България, одобрена с решение на Министерския съвет от 9 октомври 2019 г. WRC-19 ще продължи своята работа до 22 ноември 2019 г.

WRC-19 има за цел да обсъди ключови въпроси, свързани с определянето на нови честотни ленти за бъдещото развитие на международните мобилни комуникации (IMT), в т.ч. за 5G мрежи, както и на нови честотни ленти за спътникови комуникации, които да подпомагат развитието на 5G мрежите.

Дневният ред на конференцията обхваща широк кръг от регулаторни въпроси, свързани със спътникови системи, включващи използване на радиочестотен спектър, възможности за хармонизиране използването на радиочестотния спектър за железопътни радиокомуникационни системи, интелигентни транспортни системи и системи за безжичен достъп.

Очаква се приетите от WRC-19 решения за определяне на спектър за 5G в по-високите честотни обхвати да създадат предпоставки за развитието на безжични мрежи с много голям капацитет и висококачествени услуги.