Новини

30.09.2019

„Предизвикателствата на 5G в България“ се обсъдиха на кръгла маса проведена на 27 септември 2019 г.

Комисията за регулиране на съобщенията проведе кръгла маса на тема „Предизвикателствата на 5G в България“. Във форума взеха участие Председателят на КРС Иван Димитров, Заместник-министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Андреана Атанасова и представители на мобилните оператори.

Участниците в кръглата маса обсъдиха част от факторите за успешното внедряване на 5G - определяне на условия за хармонизирано ползване на радиочестотния спектър, улесняване изграждането на инфраструктурата, насърчаване съвместното разполагане и използване на съоръжения, създаване на условия за облекчено инсталиране на малките клетки, максимални граници на електромагнитните полета.

Координираният подход и приемането на координирани решения между всички заинтересовани страни, в полза на потребителите и бизнеса, трябва да гарантират процеса за изграждане на мрежи от пето поколение в България.

Кръглата маса е част от поредица от срещи по актуалната тема 5G, които КРС ще проведе до края на годината, в рамките на различни формати.